> Otázka: Je správně kasárna, nebo kasárny? Říkáme tedy před dělostřeleckými kasárny, nebo před děl...

Otázka: Je správně kasárna, nebo kasárny? Říkáme tedy před dělostřeleckými kasárny, nebo před dělostřeleckými kasárnami?

Odpověď:

Spisovné jsou podoby kasárny kasárna. Toto pomnožné podstatné jméno totiž může být rodu středního (kasárna) nebo ženského (kasárny). Jde o slovo původně francouzské (la caserne), do češtiny přejaté z němčiny (die Kaserne). Již v časopise Naše řeč z roku 1927 se uvádí, že toto podstatné jméno bylo „původně čísla jednotného, jak ukazuje i slov. kasáreň. Dnes se ho užívá zpravidla v čísle množ. v tvaru kasárny anebo […] v tvaru kasárna.“ Vzhledem k oběma možným rodům můžeme říci před dělostřeleckými kasárny (podle 1. p. kasárna) i před dělostřeleckými kasárnami (podle 1. p. kasárny). Je však třeba doplnit, že podoba 7. p. kasárnami v úzu značně převažuje.

 

ks