> Obracím se na vás s dotazem ohledně výrazu označujícího osobu, která poskytuje (koni) pobyt ve st...

Obracím se na vás s dotazem ohledně výrazu označujícího osobu, která poskytuje (koni) pobyt ve stáji. Je správná podoba ustajovatel, ustájovatel, nebo ustájitel?

Odpověď:

U podstatných jmen, která jsou odvozena od sloves příponou -tel, dochází často ke krácení kořenové samohlásky. V minulosti bylo toto krácení pravidelné a u starých odvozenin je pevné, např. hlásat hlasatel, tázattazatel, dobývat dobyvatel, pořádatpořadatel, páchatpachatel. Postupně se však začala prosazovat tendence, aby odvozená slova měla kořenovou samohlásku stejnou jako základové slovo. Protože však jde pouze o tendenci, nikoli o pravidlo, můžeme se u novějších odvozenin setkat buď se zachovanou délkou samohlásky, např. dohlížet dohlížitel, léčitléčitel, vábit vábitel, nebo s kolísáním: odesílat odesílatel odesilatel, vymáhat vymáhatel vymahatel.

 

Všechny uvedené příkladové výrazy lze nalézt ve slovnících, odvozené podstatné jméno od slovesa ustájit ani ustájovat bohužel ne. Nepomohl nám ani Český národní korpus; v něm se též tyto výrazy nevyskytují. Pár dokladů jsme nalezli ve vyhledávači Google. Pokud jde o dvojici ustájitel ustajitel, poměr je vyrovnaný, u dvojice ustajovatel ustájovatel přesvědčivě vítězí podoba ustajovatel. Protože jde, zdá se, o novou odvozeninu, je v tuto chvíli nutné přijmout všechny podoby: ustajovatel, ustájovatel, které více signalizují pravidelnou, opakovanou činnost, i ustajitel, ustájitel, jež naznačují spíš činnost jednorázovou.

 

is