> Není sousloví recenzní posudek protimluv, když samo slovo recenze znamená ‚posudek‘? Vím, že se t...

Není sousloví recenzní posudek protimluv, když samo slovo recenze znamená ‚posudek‘? Vím, že se to používá, ale nevím, jestli je to správně.

Odpověď:

Víceslovné pojmenování recenzní posudek není protimluv, ale je to pleonasmus, tj. zjednodušeně výraz vyjadřující víckrát totéž. Slovo recenze totiž např. podle Slovníku spisovné češtiny má význam ‚posudek, kritika (vědeckého nebo uměleckého díla)‘. Recenzní posudek je pak vlastně posudkový či posuzující posudek. Přesto není třeba považovat takovéto pojmenování za chybné, a to přinejmenším ze dvou důvodů.

 

Zaprvé jsou pleonasmy běžnou součástí jazyka a mluvčí mnoho z nich používají, aniž by se nad jejich významovou zmnožeností pozastavili – srov. např. citronová limonáda (limonádu čeština přejala přes němčinu z francouzského limonade utvořeného od slova limon ‚citron‘, je to tedy vlastně citronáda), hlavní protagonista (sám protagonista je ‚představitel hlavní role‘ či přeneseně ‚vedoucí osobnost‘), slavnostní vernisáž (už vernisáž znamená ‚slavnostní zahájení výstavy‘) aj. Uvedené významy jsou slovníkové, ale užívání s přívlastky, které jsou z této perspektivy redundantní, nás vede k dvěma potenciálním interpretacím. Jednak možná tyto významy pro nemálo mluvčích zdaleka nejsou tak přesné, konkrétní, jak je zachycují slovníky, jednak mluvčí možná považují (třeba podvědomě) za účelné příslušný významový rys přívlastkem zdůraznit.

 

Zadruhé se pojmenování recenzní posudek užívá především ve vědeckém diskurzu, v prostředí vědeckých časopisů. V nich bývá potřeba rozlišovat, zda se mluví o recenzi/posudku coby textu usilujícím o zveřejnění, nebo o recenzi/posudku coby interním textu určeném redakci jako podklad pro rozhodnutí, zda posuzovaný text zveřejnit. Oba druhy textu jsou součástí recenzního řízení, ale jen pro druhý z nich platí, že vzniká výhradně pro recenzní řízení. Je tedy možné, že mimo jiné právě na to odkazuje přívlastek recenzní. Snaha rozlišovat tyto dva druhy textu je s ohledem na částečnou synonymii slov posudek recenze pochopitelná. Ostatně časopis Naše řeč standardně obsahuje rubriku, která se v letech 1917–2017 jmenovala Posudky a zprávy a od roku 2018 se jmenuje Recenze a zprávy.

od