> Nemohu se rozhodnout, jestli ve spojení chudáčci děti byl_ mám tvar přísudku řídit podle jména ch...

Nemohu se rozhodnout, jestli ve spojení chudáčci děti byl_ mám tvar přísudku řídit podle jména chudáčci a napsat měkké i, nebo podle děti a volit tvrdé y. Které řešení je prosím správně?

Odpověď:

Někdy se setkáváme se spojením dvou podstatných jmen, která se shodují v pádě a čísle (nemusejí se vždy shodovat v rodě) a z nichž jedno je citově zabarvené jméno hodnotící. Toto hodnotící jméno má platnost substantivního shodného přívlastku. Je významově blízké přídavnému jménu a někdy je lze přídavným jménem také nahradit: dobrák = ‚(dobrý) člověk‘, chudák maminka, neřád kluk apod. Případné porušení shody v rodě (například právě ve spojení chudáčci děti) je zde motivováno emocionálně.

 

Tvar přísudku v takových spojeních pak odpovídá tvaru řídícího jména. V uvedeném spojení je řídící výraz děti, namístě je tedy napsat chudáčci děti byly. Toto řešení je ještě zřejmější, uvedeme-li dané spojení v jednotném čísle: chudáček dítě bylo (nikoli byl), chudák maminka byla (nikoli byl).

 

jr 

 

Zdroj: GREPL, M. – KARLÍK, P. (1986): Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, s. 264.