> Nejsem si jistá, zda se píše čárka před spojkou nebo ve větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého...

Nejsem si jistá, zda se píše čárka před spojkou nebo ve větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého(,) nebo mrtvého. Můžete mi prosím poradit?

Odpověď:

Při rozhodování, zda máme psát čárku před spojkou nebo, se řídíme tím, v jakém významu je tato spojka užita. Vyjadřuje-li význam vylučovací, čárka je namístě: Odeslal jsi ten dopis včera, nebo až dnes? Čárka se naopak nepíše, pokud je spojka užita ve významu slučovacím: Kup rohlíky nebo chleba. Nejedná se přitom o čisté slučování, nýbrž o uvádění možností, eventualit, u nichž není podstatné, která z nich nastane, které dáme přednost. Totéž platí i o větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého nebo mrtvého. Zde totiž nezáleží na tom, v jakém stavu bude hledaná osoba přivedena, zda bude žít, či nikoliv, a proto čárku před spojkou nebo nepíšeme. Jinak je tomu například ve větě Chci vědět, je-li živý, nebo mrtvý. V této formulaci je spojka nebo užita v poměru vylučovacím, neboť v daném kontextu je informace o životě a smrti, tedy o neslučitelných protikladech, zcela zásadní.

 

kd