> Našel jsem chybu v příkladu ve Slovníku spisovného jazyka českého, který je uvedený pod jedním he...

Našel jsem chybu v příkladu ve Slovníku spisovného jazyka českého, který je uvedený pod jedním heslem v Internetové jazykové příručce. Mohu vám ji poslat e-mailem?

Odpověď:

Internetovou jazykovou příručku soustavně rozšiřujeme a případné překlepy či nedostatky v uvedených příkladech ap. upravujeme. Nicméně do znění slovníkových hesel uváděných pod hesly v IJP zasahovat nemůžeme. V případě Slovníku spisovného jazyka českého, Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost a Akademického slovníku cizích slov se jedná o digitalizované skeny knižních publikací, jejichž obsah nelze měnit. Pokud ve zmíněných slovnících objevíte překlep, doporučujeme zkontrolovat, zda se vyskytuje také v knize. Výjimečně totiž dochází k situaci, kdy je chyba pouze v digitalizovaném skenu, a takové chyby lze hlásit na adresu poradna@ujc.cas.cz. Překlepy, které má i kniha, však opravit nelze. Vedle překlepu může dojít též k situaci, kdy se od řešení v IJP liší pravopisná (gramatická apod.) informace podávaná slovníkem. Výše zmíněné slovníky vycházely před desítkami let a některé informace v nich obsažené tak mohou být zastaralé. V takových případech je vhodné řídit se aktuálním doporučením IJP. V Internetové jazykové příručce se u některých hesel setkáte též s odkazem do Akademického slovníku současné češtiny. Po rozkliknutí odkazu se nezobrazuje digitální sken, ale uživatel je přesměrován přímo na web ASSČ. Případné nedostatky, které by se objevily v tomto slovníku, hlaste správci webových stran ASSČ.

 

bm