> Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar přísudku v následující větě? Základový a výběrový ...

Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar přísudku v následující větě? Základový a výběrový soubor je pravidelně aktualizován / jsou pravidelně aktualizovány.

Odpověď:

Pokud jsou složkami několikanásobného podmětu dvě stejná podstatná jména a každé z nich je rozvito jiným shodným přívlastkem, první podstatné jméno se často vypouští: základový [soubor] a výběrový soubor. V takovém případě je pak v přísudku obvykle přijatelná dvojí shoda, např. Zahraniční i tuzemská firma se zúčastnily/zúčastnila jednání. Jako základní variantu pak zpravidla chápeme tvar množného čísla. Z tohoto hlediska by tedy připadala v úvahu obě řešení: Základový a výběrový soubor jsou pravidelně aktualizoványZákladový a výběrový soubor je pravidelně aktualizován. Z důvodu srozumitelnosti však v dané větě doporučujeme spíše shodu v množném čísle, neboť v případě, že přísudek bude mít tvar čísla jednotného, čtenář neznalý kontextu a problematiky může pochopit obsah tak, že jde o jeden soubor, který je základový a zároveň výběrový, nikoli o dva různé soubory.

 

jr