> Můžeme napsat na plakát pětiboj jako 5boj? Je to správně?

Můžeme napsat na plakát pětiboj jako 5boj? Je to správně?

Odpověď:
Napsat 5boj samozřejmě lze, ale má to svá úskalí. Při zápisu slov obsahujících číselný výraz není podoba kombinující číslice a písmena ničím výjimečným, používá se však spíš pro přídavná jména a příslovce. Internetová jazyková příručka uvádí, že „[s]ložené číselné výrazy vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou“. Počítá tedy v principu i s podstatnými jmény, uvádí však jediný příklad (8násobek) vedle mnoha přídavných jmen a příslovcí (např. 8násobný, 8násobně).


To odpovídá realitě užívání těchto výrazů ve spisovné češtině – takto zapisovaná podstatná jména se vyskytují menšinově až okrajově. Samotný výraz 5boj má v dosud největším dostupném korpusu psané češtiny SYN v8 pouhé tři výskyty oproti 10 743 užitím podoby pětiboj (v různých tvarech). Podobně jsou na tom 3boj, 7boj nebo 10boj (vyskytují se v poměru jedna ku několika tisícům). O něco méně propastný rozdíl je v užívání výrazů jako 2násobek, 3násobek, 4násobek atd. – ty mají nejčastěji poměr jedna ku několika desítkám.


Jiná podstatná jména složená z číslic a písmen se neužívají prakticky vůbec. Ani jeden výskyt nemá např. x-album, x-číslí, x-hlas, x-koalice, x-letka, x-sedačka, x-spřeží, x-stovka, x-tisícovka, x-válec ani x-verší (vybíráme jen některé z těch možností, které se ve své čistě písmeny psané podobě užívají s různými čísly na pozici x-, tedy např. dvojhlas, trojhlas, čtyřhlas atp.).


Z toho vyplývá, že zápis 5boj je sice nepochybně srozumitelný, zjevně se však příliš nehodí do spisovného textu. Jeho případné užití tedy doporučujeme zvážit s ohledem na povahu komunikační situace.

 

od