> Může se použít formulace nulová tolerance proti blechám a klíšťatům, nebo by mělo být spíš nulová...

Může se použít formulace nulová tolerance proti blechám a klíšťatům, nebo by mělo být spíš nulová tolerance blech a klíšťat?

Odpověď:

Konstrukce nulová tolerance proti blechám a klíšťatům je sice významově srozumitelná, ale formálně problematická. Jako základní způsob vyjádření doporučujeme bezpředložkový 2. pád, tedy nulová tolerance blech a klíšťat. Právě neshodný přívlastek v 2. pádě ve spojení s podstatným jménem je totiž v češtině pravidelným protějškem předmětu slovesa ve 4. pádě, což je i případ dvojice výrazových konkurentů tolerance něčeho tolerovat něco.

 

Vztah podstatného jména tolerance a jeho doplnění samozřejmě může být vyjádřen i předložkou. Taková formulace je proti bezpředložkovému 2. pádu explicitnější – má tu výhodu, že nepřipouští interpretaci fráze nulová tolerance blech a klíšťat jako ‚blechy a klíšťata netolerují [něco]‘. Nejčastěji se podle dat z Českého národního korpusu používají předložky kvůči, znatelně méně na, ostatní jsou zcela okrajové (pro, ohledně nebo právě proti).

 

Užití předložky proti ve zmiňované formulaci je dost možná ovlivněno významem přívlastku nulový. Slovní spojení nulová tolerance totiž znamená ‚žádnou toleranci, netoleranci‘, negativní postoj k něčemu, tedy vlastně postoj proti něčemu. Zároveň se nabízí vykládat to jako kontaminaci slovesnými vazbami jako bojovat proti něčemu nebo chránit (něco) proti něčemu.

 

V téměř šestimiliardovém korpusu SYN verze 10 je jen 62 relevantních výskytů spojení tolerance proti. Jedna třetina z nich je v textech odborné povahy ve významu popsaném Slovníkem spisovného jazyka českého jako ‚schopnost organismu snášet určité látky‘ – např. vykazuje vysokou toleranci proti klasovým fuzáriím, rezistence a tolerance proti viru žloutenky vodnice apod. Více než třetinu pak tvoří právě (obvykle žurnalistická) užití sousloví nulová tolerance (proti nenávisti, násilí, rasismu, homofobii aj.). Ale i po slovním spojení nulová tolerance je v korpusových textech mnohem častější podstatné jméno ve druhém pádě, a když už se vyskytuje předložka, tak spíš vůči nebo pro.

 

Z řečeného vyplývá, že formulace s předložkou proti je sice srozumitelná, ale při jejím užití je třeba počítat s tím, že na některé uživatele může působit chybně (s ohledem na vazebnou kontaminaci) nebo neobvykle, a tedy nikoliv neutrálně přijatelně.

 

od