> Mohu v citaci opravovat chyby, které se vyskytly v původním, citovaném textu?

Mohu v citaci opravovat chyby, které se vyskytly v původním, citovaném textu?

Odpověď:
 

Většina příruček ani norem se problematikou, která často vyvstává při citaci starších textů, nezabývá. Inspiraci, jak k problematice pravopisu citovaného textu přistupovat, však můžeme nalézt v publikaci Psaní velkých písmen v češtině. V kapitole věnované psaní velkých písmen nacházejících se ve zdrojových materiálech se doporučuje přihlížet k funkci a komunikační doméně daného textu, v němž se citát objevuje. Autoři uvádí, že pokud citujeme v denním tisku či popularizačním článku, je vhodné upravit pravopis velkých písmen na dnešní stav, a to bez nutnosti komentáře této změny; v odborném textu pak lze ponechávat původní pravopis, při jeho případných úpravách je náležité čtenáře o tomto kroku informovat na příslušném místě (v komentáři apod.).

 

Podle našeho názoru lze toto doporučení vztáhnout i na další pravopisné jevy, míru oprav je přitom třeba posoudit individuálně. Doplňme, že v případě odborných publikací je komentář (ediční poznámka apod.) namístě i tehdy, pokud původní pravopis citace ponecháváme. 

 

bm