> Mám větu Připravujeme zcela nový program, který chceme, aby vás bavil. Ta věta mi nezní, ale neví...

Mám větu Připravujeme zcela nový program, který chceme, aby vás bavil. Ta věta mi nezní, ale nevím proč.

Odpověď:

Souvětí Připravujeme zcela nový program, který chceme, aby vás bavil obsahuje anakolut, tedy odchylku od očekávané struktury, porušení syntaktického vztahu uvnitř souvětí. Takový jev se častěji objevuje v neformálním mluveném diskurzu, v němž je s ohledem na omezenost pracovní paměti snadné ztratit výpovědní perspektivu – zjednodušeně řečeno nedokončit větu tak, jak začala. V psaném textu, který umožňuje pozorné nebo opakované čtení, je anakolut potenciálně rušivější, což dokládá i to, že jste se nad takovouto formulací pozastavila.

 

Jádro problému spočívá mezi slovy který chceme. Souvětí totiž obsahuje dvě různé linie: 1. připravujeme program, který [vás má bavit]; 2. chceme, aby vás [program] bavil. Takto samostatně je jedna i druhá syntakticky v pořádku, ale aby každý jednotlivý syntaktický vztah celku byl v souladu s pravděpodobnými očekáváními a představami uživatelů češtiny o gramatičnosti, je potřeba spojit je dohromady jinak.

 

Vztažné zájmeno který je tu ve tvaru, který odpovídá buď 1., nebo 4. pádu. Pokud by to byl 1. pád, následující větu by to syntakticky tvarovalo tak, že je to program, kdo něco dělá, takže i sloveso by muselo být ve 3. osobě jednotného čísla. Jenže chceme je tvar pro 1. osobu čísla množného. Pokud by to byl 4. pád, znamenalo by to, že zájmeno který obsazuje pozici předmětu slovesa chtít – tutéž pozici však zaujímá i vedlejší věta uvozená spojkou aby, přestože sloveso chtít má v češtině takovou valenční pozici jen jednu. Obě interpretace tedy obsahují odchylku od očekávané struktury, porušený syntaktický vztah, jenž je jádrem rušivosti a snížené přijatelnosti souvětí. Možností, jak ho reformulovat, se nabízí několik:

  1. Připravujeme zcela nový program, po kterém / od kterého chceme, aby vás bavil (ponechává se chceme, aby a upravuje se který)
  2. Připravujeme zcela nový program, který vás snad/doufejme bude bavit (ponechává se který a upravuje se chceme, aby)
  3. Připravujeme zcela nový program a chceme, aby vás bavil (přívlastková vedlejší věta se upravuje na hlavní, předmětná vedlejší věta zůstává)

Každá z těchto reformulací odstraňuje popsaný gramatický problém a snaží se v ničem dalším neodchylovat od původní formulace, ale netvrdíme, že je každá zcela ideálně přijatelná s ohledem na stylovou obratnost. Odhadujeme, že druhá z nich je v tomto smyslu lepší než první a třetí přinejmenším stejně dobrá jako druhá. Chcete-li tedy zmírnit riziko, že se někdo při čtení souvětí podobně jako vy zarazí a začne spíš než nad tím, co chcete sdělit, přemýšlet, jak to sdělujete, doporučujeme anakolut odstranit ve stylu druhé či třetí načrtnuté reformulace.

 

od