> Lze použít slovní spojení udělit pokutu? Napsal jsem to do článku, ale bylo mi namítnuto, že prý ...

Lze použít slovní spojení udělit pokutu? Napsal jsem to do článku, ale bylo mi namítnuto, že prý se uděluje vyznamenání, ale ukládá se trest.

Odpověď:

Je sice pravda, že definice významu slovesa udělit ve Slovníku spisovné češtiny ‚(ze své pravomoci ap.) dát jako právo, dar ap.‘ mírně nahrává pozitivnímu ladění, ale mezi příklady předmětových doplnění se vedle pochvaly, řádu nebo milosti uvádí i důtka. Ani udělení něčeho negativního tedy není kodifikací vyloučeno. Že se pokuta mimo jiné uděluje, potvrzují i zjištění o užívání slovních spojení udělit/udělovat pokutuuložit/ukládat pokutu v Českém národním korpusu (SYN verze 10). Podstatné jméno pokuta se (v rámci jedné věty bez ohledu na pořadí obou slov) spojuje se slovesy udělit udělovat celkem v 38 998 případech a se slovesy uložit ukládat v 40 762 případech. Jednoduše řečeno se konkurenční varianty užívají prakticky stejně často. Slovní spojení udělit pokutu je tedy plně v pořádku – neodporuje významové definici v kodifikaci a je zjevně užíváno zcela běžně.

 

od