> Je vedle jistě správné podoby obsese možná i podoba obscese (třeba v nespisovné češtině), když ex...

Je vedle jistě správné podoby obsese možná i podoba obscese (třeba v nespisovné češtině), když existuje slovo obscénní, a hlavně podoby obsesní a obscénní? Lze podobu obscese použít v televizi?

Odpověď: