> Je správně věta Řekněte nám o vás něco více, nebo je lepší napsat Řekněte nám o sobě něco více?

Je správně věta Řekněte nám o vás něco více, nebo je lepší napsat Řekněte nám o sobě něco více?

Odpověď:

Obě řešení mohou být v pořádku, ovšem každému z nich bude odpovídat jiný kontext. Jestliže zájmeno odkazuje k osobě nebo věci, která v dané větě stojí v roli podmětu (resp. původce děje), je zpravidla namístě užít zájmeno zvratné. Uvedená věta obsahuje nevyjádřený podmět vy a je pravděpodobné, že právě na tento podmět se dalším zájmenem (o vás / o sobě) odkazuje. V takovém případě je skutečně správná podoba se zvratným zájmenem, např. Evo/přátelé, řekněte nám o sobě něco více. Existují však kontexty, kdy zájmeno může odkazovat na širší množinu osob, než je samotný podmět, v nich by pak bylo náležité užít zájmeno nezvratné, např. Evo, máte velkou rodinu, řekněte nám o vás (= o celé rodině) něco více.

 

jr