> Je správně to New Orleans, nebo ten New Orleans a mělo by se dané jméno v textu skloňovat?

Je správně to New Orleans, nebo ten New Orleans a mělo by se dané jméno v textu skloňovat?

Odpověď:

Starší kodifikační příručky uvádějí u jména New Orleans pouze rod mužský a doporučují skloňovat výraz Orleans podle vzoru „hrad“. Jak dokládají výzkumy, např. obhájená diplomová práce Jarmily Kaločaiové (2008), bylo toto doporučení zcela v souladu s tehdejším územ, nicméně v posledních desetiletích se začíná užívat také nesklonná podoba rodu středního. Průzkum dat v Českém národním korpusu (korpus syn v9) ukazuje, že poměr skloňovaných podob mužského rodu a neskloňovaných podob středního rodu je přibližně 4 : 1. Ačkoliv je varianta rodu mužského frekventovanější, varianta středního rodu je doložena nezanedbatelným počtem dokladů, proto ji v současné době nelze odmítat.

 

bm