> Je slovo novorozeně spisovné? Nemělo by se místo něj použít slovo novorozenec?

Je slovo novorozeně spisovné? Nemělo by se místo něj použít slovo novorozenec?

Odpověď:

Obě podstatná jména jsou pravidelně tvořena od přídavného jména novorozený – jedno pomocí přípony (podobně jako např. mládě nebo nemluvně), druhé pomocí přípony -ec (podobně jako např. nadšenec, osvícenec nebo učenec). Slovo novorozeně je podle výkladových slovníků češtiny neutrální a zcela spisovné. Slovo novorozenec je s ním synonymní – např. Slovník spisovné češtiny jeho význam vykládá právě jako ‚novorozeně‘.

 

Přestože můžeme mluvit o synonymii, nejsou obě slova zcela zaměnitelná – každé z nich je typické pro jiný druh textů. Český národní korpus (konkrétně nejnovější referenční SYN2020 složený rovnoměrně z publicistiky, beletrie a oborové literatury) ukazuje, že novorozeně je nejobvyklejší v publicistice (ve zmíněných druzích textu v uvedeném pořadí se vyskytuje přibližně v poměru 1,8 : 1,1 : 1), kdežto novorozenec je znatelně charakteristický především pro skupinu oborové literatury, tj. texty vědecko-naučné i popularizující, učební texty a profesní literaturu (vyskytuje se v poměru 1 : 3,2 : 5,6). Vhodnost užití příslušného slova je tedy potenciálně ovlivněna druhem textu. Obecně však platí, že obě slova jsou plně spisovná.

od