> Je pravda, že se liší vazby sloves vážit si a cenit si? Kolegyně tvrdí, že vážit si se pojí s dru...

Je pravda, že se liší vazby sloves vážit si a cenit si? Kolegyně tvrdí, že vážit si se pojí s druhým pádem, ovšem u slovesa cenit si je náležitý čtvrtý pád, správně tedy například vážím si její statečnosti, ale cením si její statečnost. Já bych ale přirozeně řekl cením si její statečnosti, stejně jako vážím si její statečnosti.

Odpověď: