> Jaký je správný název polského města: ta Opole, to Opole nebo to Opolí?

Jaký je správný název polského města: ta Opole, to Opole nebo to Opolí?

Odpověď:

Standardizační příručka Index českých exonym, jejíž obsah je pro některé instituce závazný, uvádí pouze podobu Opolí, která je středního rodu. V Pravidlech českého pravopisu je však uvedena podoba Opole, a to ve středním rodě. Tato podoba rovněž převažuje v úzu, mimo texty vázané standardizací ji lze tedy bez problémů užívat. Vedle toho je v úzu poměrně hojně doložena i podoba Opole v ženském rodě, kterou bychom také nepovažovali za chybnou. Je jen třeba dát si pozor na správné skloňování, v korpusu je totiž doloženo nemalé množství chyb (např. v polské Opole apod.).

 

bm