> Jaký je rozdíl mezi slovy pruhatý, pruhovatý a pruhovaný? Je správně budeme dělat pruhatá, pruhov...

Jaký je rozdíl mezi slovy pruhatý, pruhovatý a pruhovaný? Je správně budeme dělat pruhatá, pruhovatá, nebo pruhovaná velikonoční vejce?

Odpověď:
Podle výkladových slovníků jsou slova pruhatý, pruhovatý pruhovaný synonyma, všechna mají tentýž význam ‚mající pruhy, zdobený pruhy‘. Liší se ovšem způsobem tvoření a stylovou charakteristikou. Slova pruhovatý pruhovaný vznikla tak, že ke kořeni pruh- byly přidány přípony -at/ý, resp. -ovat/ý, zatímco tvar pruhovaný je zpřídavnělé příčestí trpné (pruhován > pruhovaný). Zásadnější je rozdíl stylový. Slovo pruhatý je podle Příručního slovníku jazyka českého (PSJČ, z let 1935–1957) i Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ, z let 1960–1969) zastaralé, vyšlé z užívání, slovo pruhovatý je podle PSJČ neutrální, ale podle mladšího SSJČ už poněkud zastaralé a řidší, tj. zastarávající, zatímco slovo pruhovaný je podle obou citovaných slovníků (a také podle Slovníku spisovné češtiny) neutrální. Podle výkladových slovníků češtiny je tedy dnes jedinou neutrální podobou slovo pruhovaný, před ním vyšla z užívání podoba pruhovatý, a ještě před ní podoba pruhatý. Tomu v zásadě odpovídají i doklady z databáze SYN v10 Českého národního korpusu: podoba pruhatý se tu vyskytuje 55krát, podoba pruhovatý 0krát, zatímco podoba pruhovaný 16596krát. Pro úplnost můžeme dodat, že výkladové slovníky (PSJČ, SSJČ) uvádějí také zastaralé podoby prouhovatý prouhovaný (korpus SYN v10 neobsahuje jediný jejich výskyt). Jako první volbu pro označení velikonočních vajec zdobených pruhy proto doporučujeme neutrální přídavné jméno pruhovanýpruhovaná velikonoční vejce. Určitě bychom však – zejména v souvislosti s Velikonocemi, kdy hrají nezanedbatelnou roli i nejrůznější tradice – neodmítali ani ozvláštňující užití podob pruhatýpruhovatýpruhaté velikonoční vejce, pruhovaté kraslice.

 

mb