> Jaká je náležitá česká podoba názvu indiánského kmene, jehož jméno je v angličtině Cherokee?

Jaká je náležitá česká podoba názvu indiánského kmene, jehož jméno je v angličtině Cherokee?

Odpověď:

Dané pojmenování žádná jazyková příručka nekodifikuje. Zdeněk Salzmann v Příspěvku k vytvoření českých podob indiánských jmen, který vyšel v časopise Naše řeč (ročník 55, 1972, číslo 5, s. 250–262), dokládá, že se „indiánský kmen známý v angličtině pod názvem Cherokee uvádí v češtině v mnoha variantách: Cherokeeové, Čerokesové, Čerokésové, Čerokézové, Čerokiové, Čerokíové, Čerokýjové, ČilakovéČirokové“. Josef Wolf v publikaci Abeceda národů (Horizont, Praha 1984) pak v hesle Čerokézové zaznamenává české varianty Čirokové Čerokíové. V současném úzu se hojně vyskytují zejména podoby ČerokézovéČerokíové, které si značně konkurují, a také nepočeštěné pojmenování Cherokee; je tedy vhodné vybrat si mezi nimi. Ostatní výše zmíněné názvy jsou buď ojedinělé, nebo se nevyskytují vůbec, proto je užívat nedoporučujeme.

 

vš