> Jak se vlastně správně nazývají hráči curlingu? Obvykle vídám psáno curler, curleři, ale už někol...

Jak se vlastně správně nazývají hráči curlingu? Obvykle vídám psáno curler, curleři, ale už několikrát jsem se setkal s označením curlař, curlaři.

Odpověď:
Dnes už se asi těžko najde někdo, kdo by nevěděl, že hra dvou družstev, jejímž cílem je dopravit po ledové dráze zaoblené žulové kameny do kruhového terče, při níž se k usměrnění kamenů využívá zametání dráhy speciálními košťaty, se jmenuje curling. Kořeny této hry jsou ve Skotsku, kde se curling původně hrál na zamrzlých jezerech. Od roku 1998 je curling jednou z pravidelných disciplín zimních olympijských her. Obdobným sportem, pocházejícím z Tyrolska a Bavorska, který má dlouho tradici i u nás, je metaná (ta má zimní a letní verzi).

 

Slovo curling zachovává v češtině původní pravopisnou podobu. Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2007) uvádí krátkou výslovnost [kerlink], Internetová jazyková příručka (IJP) a Akademický slovník spisovné češtiny (ASSČ) připouštějí vedle toho i výslovnost s kvantitou [kérlink], ve 2. pádě [kerlingu, kérlingu].

 

S přídavným jménem curlingový (curlingové kameny, curlingová strategie, curlingový turnaj) v praxi žádné problémy nejsou, je odvozeno nejběžnější příponou -ový.

 

Pokud budeme sledovat pojmenování hráčů, najdeme v ČNK a na internetu trojí doklady: curleři, curlaři, curlingáři. Podoba curlingáři se objevovala značně sporadicky, a to převážně v době, kdy se o curlingu začalo u nás psát více (Všichni se těšíme na ty okamžiky, až se bobisté vrhnou na svá koryta, až curlingáři začnou posílat čajníky po ledu). O něco četnější je pojmenování curlaři, nejnověji doložené ve větě Paulovi, první čeští curlaři na olympiádě, mají po čtyřech zápasech dvě výhry a stejný počet porážek. Přípona -ař/-ář je u pojmenování sportovců dosti produktivní. Je to významná univerbizační přípona, hojně uplatňovaná ve slangu, odkud mnohé názvy pronikají i do spisovného jazyka, např. závodník v desetiboji desetibojař (obdobně běžkař, lyžař, oštěpař, sjezdař, cyklokrosař, slalomář, košíkář, motorkář). Pro označení hráče curlingu se však neprosadila.

 

Činitelské názvy cizího původu totiž mívají velice často příponu -er, např. bloger, busker, dealer, developer, headhunter, koroner, messenger, punker, sniper, sommelier, squatter, youtuber; ze sportovců zmiňme podstatná jména sprinter, stoper, boxer, kickboxer, biker, musher, paraglider. Do této skupiny patří i pojmenování hráčů curlingu: curler, curlerka, curleři. Výslovnost může být – stejně jako u curlingu – dvojí: [kerler, kérler]. O začlenění těchto slov do češtiny svědčí množství dokladů z ČNK a internetu. Jejich pravopisnou podobu, skloňování i výslovnost můžete ověřit v IJP.

 

ač