> Jak se v češtině vyslovuje výraz klovatina?

Jak se v češtině vyslovuje výraz klovatina?

Odpověď:

Jak potvrzují etymologické slovníky, výraz klovatina souvisí s přídavným jménem klovatý (dříve klejovatý, klijovatý), jež je odvozeno od staročeského slova klí (dnes klih, respektive klíh). Jde o podstatné jméno domácího původu, u něhož by teoreticky měly platit pro češtinu běžné vztahy mezi grafikou a zvukem, tj. kombinace písmen ti by se četla jako [ťi]. Tomu by odpovídal i fakt, že výkladové slovníky žádný výslovnostní údaj u daného hesla neuvádějí a že v ortoepické kodifikaci přejatých slov slovo klovatina obsaženo vůbec není. Jak jsme však ověřili v běžném úzu, častěji než [klovaťina] se vyskytuje výslovnost [klovatyna], případně i [klovatýna]. Jde o podobný případ, jako je např. název stromu tis či sýru Niva, které jsou pro mnoho uživatelů češtiny etymologicky neprůhledné a považují je automaticky za přejímky s výslovností skupin di, ti, ni jako [dy], [ty], [ny]. Domníváme se, že ať se v případě výrazu klovatina mluvčí rozhodne pro kteroukoli z výše uvedených podob, může určitou část posluchačů, kteří budou přesvědčeni o náležitosti jiné varianty, svou volbou překvapit. K nedorozumění by zde však docházet nemělo.

 

vš