> Jak se správně přepisuje název oblíbené korejské kvašené zeleniny? Nejčastěji vídám anglickou pod...

Jak se správně přepisuje název oblíbené korejské kvašené zeleniny? Nejčastěji vídám anglickou podobu kimchi. Je možné psát název i česky?

Odpověď:

Výkladové slovníky češtiny výraz nezachycují, protože s názvem pikantního korejského salátu z fermentované zeleniny jsme se podle dokladů z Českého národního korpusu v českých textech začali setkávat častěji až po roce 2010; první ojedinělé doklady jsou z beletrie konce 90. let minulého století. Obliba tohoto pokrmu v posledních letech stoupá, stejně tak stoupá i množství příkladů užití. Pravopisná podoba není zatím podle textů v ČNK a na internetu úplně ustálená.

 

V nabídce hotového výrobku vídáme poměrně často anglický přepis kimchi (např. ve spojení korean kimchi, classic kimchi, kimchi original). V publicistických textech popisujících tradiční výrobní postup se řidčeji objevuje přepis kimčchi, naznačující původní výslovnost aspirované hlásky (přídech; zápis -čch- známe i ze jména dějiště zimních olympijských her v roce 2018 – Pchjongčchangu). Ojediněle se můžeme setkat také s podobami salát kim-chi, kim chee, kimchee. Nejhojněji je však v textech zastoupen zjednodušený přepis kimči, který odpovídá obvykle užívané české výslovnosti.

 

Počeštěná podoba kimči je zcela v pořádku. Je proto jako základní uvedena v Internetové jazykové příručce. Jako variantní lze doporučit transkribovaný přepis kimčchi. Ostatní zmíněné pravopisné podoby v českém textu za vhodné nepovažujeme.

ač