> Jak se řeší skloňování anglických jmen, která jsou tvořena zkratkou, např. T. J. nebo J. R.? Lze ...

Jak se řeší skloňování anglických jmen, která jsou tvořena zkratkou, např. T. J. nebo J. R.? Lze od nich utvořit přivlastňovací přídavné jméno?

Odpověď:

Anglická osobní jména, která jsou zapsána zkratkou, mohou v českých textech působit pisatelům obtíže. Obvyklejší zápis je grafickou zkratkou, např. T. J., J. R., méně obvykle se lze setkat také se zápisem v podobě iniciálové zkratky, např. TJ. Grafická podoba zkratky ohýbání jména nebo tvoření přivlastňovacího přídavného jména neumožňuje – podoby jako *T. J.ovi nebo * J. R.-ův jsou chybné; k iniciálové podobě zkratky zakončení připojit lze – podoby TJovi nebo TJův jsou však vhodné pouze v méně formálních textech. Ve formálnějších sděleních přicházejí v úvahu dvě možnosti, jak se jmény v textu zacházet. Pokud chceme zachovat grafickou podobu zkratky, je třeba ji v textu ponechat v její základní podobě (přišel k T. J., příp. k TJ). V případě, že je třeba nositeli zkratkového jména přivlastňovat, doporučujeme užít opis (telefon J. R.). Druhou možností je zvolit fonetickou podobu jména (pro zkratkové jméno T. J. by to bylo Týdžej, pro jméno J. R. Džejár), se kterou lze v textu již zacházet bez obtíží (přišel k Týdžej(ov)i, telefon DžejáraDžejárův telefon). Stejným způsobem lze tato jména ohýbat v mluvených projevech, je třeba pouze znát správnou výslovnost zkratky. 

 

bm