> Jak se má správně v češtině psát přezdívka Alžběty Bavorské: Sisi, nebo Sissi?

Jak se má správně v češtině psát přezdívka Alžběty Bavorské: Sisi, nebo Sissi?

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální podobu osobního jména, nelze vyloučit ani jednu z variant a není divu, že úzus kolísá (jak v češtině, tak v němčině). V současném českém prostředí převažuje psaní Sissi. Z internetových zdrojů pak vyplývá, že původní zápis v němčině (užívaný samotnou nositelkou jména a její rodinou) byl Sisi, avšak zejména díky známé filmové trilogii o císařovně Alžbětě Bavorské (Sissi; Sissi, mladá císařovna; Sissi, osudová léta císařovny) se rozšířilo psaní Sissi.