> Jak je možné, že Češi německému městu Konstanz říkají Kostnice? Považuji to za nepřijatelné, žádn...

Jak je možné, že Češi německému městu Konstanz říkají Kostnice? Považuji to za nepřijatelné, žádný jiný národ to nedělá, dané město se přece jmenuje Konstanz, nikoli Kostnice. Jde snad o nějakou spojitost s kostmi?

Odpověď:

Pro město Konstanz se opravdu velmi často užívá název Kostnice, který je v češtině oficiální. Jde o tzv. exonymum, tj. domácí podobu cizího jména. Existence exonym je nejen v češtině, ale i v jiných jazycích zcela přirozená, není důvod se jí bránit a označovat tato pojmenování za nepřijatelná, zejména jsou-li zcela vžitá a dobře srozumitelná jako v tomto případě. Odmítání exonym by znamenalo, že by se v češtině mluvilo o *Wienu, *Münchenu, *Berlinu či *Parisu místo o Vídni, Mnichově, Berlínu a Paříži, což se v praxi neděje. U celkově méně známých, málo frekventovaných, z historického hlediska nevýznamných atp. názvů se samozřejmě žádné exonymum nevžilo, od užívání některých dříve běžných exonym se postupně upouští, avšak v tomto případě stále v českém úzu jasně převažuje pojmenování Kostnice nad Konstanzí (pevně zažité je rovněž časté spojení kostnický koncil, *konstanzský koncil je zcela výjimečné). Není pravda ani to, že exonyma žádné jiné národy neužívají, srov. německé pojmenování Prag, anglické a francouzské Prague, polské, španělské, italské Praga atd. pro naše hlavní město. I pro Kostnici mají jednotlivé jazyky svá exonyma, srov. anglické Constance, španělské Constanza, italské Costanza, portugalské Constança, polské Konstancja (dříve Kostnica) atp.

 

Český název Kostnice vychází podle onomastické literatury z německého nářečního pojmenování Kostniz. Pojmenování daného sídla je prvně doloženo jako Constantia (na počest římského císaře Konstantia I.), což se v němčině postupně změnilo na Costinze a až v novější době se více přiklonilo k původnímu latinskému základu. S českým slovem kost tedy etymologicky nijak nesouvisí. Uchování tradičního exonyma má v češtině pochopitelně své historické důvody, město je pro náš národ významné kvůli upálení Jana Husa.

 

vš