> Dávám dohromady pokyny pro psaní studentských prací a potřebovala bych odlišit práce, které se za...

Dávám dohromady pokyny pro psaní studentských prací a potřebovala bych odlišit práce, které se zabývají nejrůznějšími projekty v širokém slova smyslu, od prací, které se zabývají přímo projektovou dokumentací, tvorbou stavebních projektů. V tuto chvíli se pro oba typy prací používá spojení projektové práce. Mě by však zajímalo, jestli je teoreticky možné pro první uvedený typ použít spojení projektové práce a pro druhý typ projekční práce?

Odpověď: