> Co je kořenem slova kreslit? Je to kresl-, nebo kres-, když kresba je bez l?

Co je kořenem slova kreslit? Je to kresl-, nebo kres-, když kresba je bez l?

Odpověď:

Kořenem slova kreslit je kresl-. Toto slovo bylo za národního obrození převzato z polského kreślić, jež pochází z polského kresa ‚čára, črta‘, které je buď z německého Kreis ‚kružnice, obvod‘ (tak Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku), nebo ze středodolnoněmeckého krisselen ‚škrábat, škrtat‘ (tak Ľubor Králik ve Stručném etymologickém slovníku slovenčiny). Ve slově kresba a ve slovech nákres, výkres se ovšem tento kořen kresl- vyskytuje ve variantě kres-. V případě slova kresba je tato varianta důsledkem zjednodušené výslovnosti původního *kreslba – neslabičné l mezi souhláskami s a b zaniklo. Podoby nákres výkres jsou pak buď opakováním či využitím kořenové varianty kres- v nových slovech (Václav Machek v Etymologickém slovníku jazyka českého (s. 292) uvádí: „podle toho [= podle slova kresba] pak postv.[erbále] výkres, nákres“), anebo vznikly obdobným zjednodušením výslovnosti původních podob *výkresl*nákresl (Ľubor Králik ve Stručném etymologickém slovníku slovenčiny (s. 300) uvádí: „podobne aj nákres, výkres (namiesto *-kresľ, od nakresliť, vykresliť)“).

 

mb