> Chtěla bych upřesnit termín kopule/kupole v souvislosti s letadlem. Je to vlastně koule, která um...

Chtěla bych upřesnit termín kopule/kupole v souvislosti s letadlem. Je to vlastně koule, která umožňuje výhled ze střechy letadla. Je to kopule, nebo kupole?

Odpověď:

Podle Internetové jazykové příručky a současných výkladových slovníků češtiny (Nový akademický slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého) jsou správné obě možnosti: kopulekupole. Slovníky hodnotí varianty jako rovnocenné, a to jak při užití v oblasti architektury (s významem klenba tvaru části kulové nebo jiné rotační plochy – elipsoid, paraboloid – nad kruhovým nebo mnohoúhelníkovým půdorysem), tak jako astronomický termín (kryt astronomického dalekohledu, zprav. polokulovitý). Ve starších zdrojích, např. v Příručním slovníku jazyka českého, najdeme jako základní podobu kupole, a to s poznámkou „obyčejně kopule“. Podle etymologických slovníků vznikly varianty přesmykem samohlásek z původního italského výrazu cupola, což je vlastně zdrobnělina latinského cῡpa s významem ‚sud, bečka, káď‘. Zatímco v Machkově slovníku z konce 60. let min. stol. najdeme heslo kupole, Rejzkův Český etymologický slovník (2. vyd. z roku 2015) má jako základní podobu kopule.

 

Technický slovník naučný (z let 2001–2005) rozlišuje užití variant podle významu – heslo kopule je vysvětleno jako astronomický termín, zatímco kupole odkazuje k architektuře. Doklady z korpusu SYN v11 však ukazují, že v praxi se obě slova užívají pro vyjádření stejného významu, např. dole v slunci zářily věže a kopule kostelů × nad kupolí kostela žhne slunce; oba velké dalekohledy v kopuli observatoře naštěstí zůstaly na svých místech a nepoškozené × po dokončení by měla mít hlavní kupole observatoře průměr sedm metrů. Poměr variant kopule kupole je ve zmíněném korpusu 12 838 : 6 737, pravopisná podoba kopule je tedy v uživatelské praxi téměř 2× častější.

 

V žádném z nám dostupných zdrojů není zachycen význam související přímo s letadly. Vzhledem k popisu, který jste uvedla, se domníváme, že můžete užít kteroukoli z možností.

 

ač