> Chtěl bych se zeptat na přídavné jméno nesmírný. Dosud jsem je měl spojené s něčím velikým, nepře...

Chtěl bych se zeptat na přídavné jméno nesmírný. Dosud jsem je měl spojené s něčím velikým, nepředstavitelným apod., například nesmírná touha, nesmírná vzdálenost. Kolegyně mě ale upozornila, že toto slovo má od původu negativní význam. Je to pravda?

Odpověď:

Vaše kolegyně nemá plnou pravdu, ale faktem je, že ve staročeštině se přídavné jméno nesmierný vyskytovalo mimo jiné i v záporném významu. Ve slovnících staré češtiny (například z dat Vokabuláře webového) se totiž můžeme dozvědět, že dané slovo se užívalo ve dvojím smyslu. Význam ‚s ničím nesrovnatelný, nezměřitelný, obrovský‘ (množstvie nesmierné; nesmierná žalost apod.) vychází od staročeského směřiti (změřit) a zachoval se dodnes. Vedle toho ale mohlo slovo znamenat také ‚neumírněný, nezdrženlivý, nevázaný‘, případně dokonce ‚zpupný, svévolný‘ (nesmierný v pití; nesmierné vášně). Tento význam má původ ve staročeském slově smiera (pravá míra, umírněnost), ovšem slovníky současné češtiny (Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971; Slovník spisovné češtiny, 1994) jej již neuvádějí. Pouze Příruční slovník jazyka českého, který vycházel v letech 1935–1957, zmiňuje u hesla nesmírný význam ‚nemírný, přílišný‘, ale již jej hodnotí jako zastaralý.

 

jr