> Často slýchám, jak lidé říkají, že mají na někoho averzi. Mně se to ale nelíbí. Myslíte, že je va...

Často slýchám, jak lidé říkají, že mají na někoho averzi. Mně se to ale nelíbí. Myslíte, že je vazba mít averzi na někoho/něco jazykově v pořádku?

Odpověď:

Nový akademický slovník cizích slov (2005) uvádí u hesla averze spojení s předložkami k a proti: má k němu / proti němu averzi. Slovník slovesných, substantivních, adjektivních vazeb a spojení (2005) připouští u hesla averze vazeb hned několik. Nalezneme zde třetí pád s předložkami k (averze k cizincům / k vážné hudbě), vůči (averze vůči hromadné dopravě / vůči reklamám) a proti (averze proti fanatikům / proti některým vyučovacím metodám). Dále je zde jako přijatelné uvedeno spojení averze mezi někým (averze mezi lídry politických stran / mezi prezidentem a premiérem) a také averze něco dělat (Goethova averze psát tragédie). Čtvrtý pád s předložkou na se tedy ve slovnících nevyskytuje.

 

Pokud jde o frekvenci jednotlivých předložkových vazeb v praxi, podle údajů Českého národního korpusu (ČNK SYN v9) se podstatné jméno averze nejčastěji vyskytuje s předložkou vůči (2363 výskytů) a značně frekventované je též spojení s předložkou k (1941 výskytů). Méně častá už je vazba s předložkou proti (184 výskytů) a nejmenší počet výskytů náleží čtvrtému pádu s předložkou na (103). Ačkoli se vazba s předložkou na v praxi do jisté míry užívá, oproti vazbám ostatním nemá oporu ve výkladových slovnících a je mnohem méně frekventovaná. Není tedy vhodné ji uplatňovat ve spisovném projevu, mimo jiné také proto, že zřejmě vznikla tzv. kontaminací (zkřížením) s vazbou mít alergii na někoho/něco.

 

jr