> Podmínky vystavování odborných stanovisek k osobním jménům v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Podmínky vystavování odborných stanovisek k osobním jménům v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Žadatel vyplněním formuláře (odkaz níže) závazně objednává zpracování odborného stanoviska. Po odeslání žádosti již není možné objednávku stornovat.

Lhůta pro zpracování odborného stanoviska je 30 dnů. Obvykle je však stanovisko vyhotoveno v kratší lhůtě, ve většině případů do dvou týdnů.

Upozorňujeme, že pokud dojdeme k závěru, že zákon o matrikách, jménu a příjmení pozitivní vyřízení žádosti neumožňuje, bude odborné stanovisko negativní. Vyhotovení stanoviska je vždy zpoplatněno, a to i v případě negativního závěru. I tehdy je totiž nutná rešerše v odborné literatuře, která je časově náročná. Cena stanoviska záleží na náročnosti jeho zpracování a pohybuje se obvykle v rozmezí 800 až 1 500 Kč (+ DPH a poštovné) za stanovisko k jednomu jménu.

Žadatel e-mailem obdrží zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení stanovisko odesíláme doporučeným dopisem.

Požádat o stanovisko