> Slovník nářečí českého jazyka

Slovník nářečí českého jazyka

Elektronický Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) zpracovává celonárodní nářeční slovní zásobu včetně frazeologie z období posledních 150 let. Zachycuje svět českých, moravských a slezských nářečí, která v dnešní době už nenávratně mizí. Jádro slovníku tvoří materiál z 1. poloviny 20. století. V současné době je zpřístupněno přes 7 000 hesel začínajících písmeny A–C.
SNČJ je slovník nediferenční, relativně úplný. Elektronická verze SNČJ jednak umožňuje vyhledávat slovníková hesla (v Hesláři) a nářeční varianty (v Rejstříku), jednak nabízí informace o SNČJ jako celku: o historii jeho vzniku, o materiálových a teoretických východiscích, o charakteristice zpracovávané slovní zásoby.
Přináší též soupis publikací ke slovníku. Elektronická verze díla postupně umožní interaktivní propojení na Český jazykový atlas, na Slovník pomístních jmen v Čechách a na Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
SNČJ vzniká v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.