> Uzlíky na jazyku získaly ocenění na přehlídce SCIAP

Uzlíky na jazyku získaly ocenění na přehlídce SCIAP

Uzlíky na jazyku získaly ocenění na přehlídce SCIAP V pátém ročníku soutěžní přehlídky vědecko-popularizačních aktivit SCIAP (SCIence APproach), jíž se v 7 kategoriích zúčastnilo 85 soutěžních příspěvků, byl soubor internetových klipů Uzlíky na jazyku, který zábavnou formou popularizuje poznatky o českém jazyce, oceněn speciální cenou poroty za příspěvek, jenž si – bez ohledu na dělení do soutěžních kategorií – mezi členy poroty získal ze všech příspěvků největší oblibu. Bližší informace o soutěži naleznete v případě zájmu na webu přehlídky.

Nejnovější aktuality

7 června, 2024

Ve dnech 3. a 4. června se v Liberci uskuteční konference Propria a apelativa – aktuální otázky III, na jejíž organizaci se podílí také oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Účastníci ze čtyř zemí na konferenci budou referovat o aktuálním výzkumu v oblasti slovní zásoby a vlastních jmen. Část konference bude možné sledovat online. Bližší...

přečíst
31 května, 2024

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 10 studií, 3 recenze a rozhovor s prof. Rudolfem Šrámkem. Mimo jiné si můžete přečíst příspěvek Martiny Ptáčníkové o toponymii Adršpašsko-teplických skal nebo shrnutí dosavadního výzkumu osobních jmen v Maďarsku, Polsku, Česku a na Slovensku, jehož spoluautorkou je Žaneta Dvořáková. 

přečíst
28 května, 2024

Zveme vás na 12. ročník puchmajerovské konference Jeden jazyk naše heslo buď, která se uskuteční 17.–18. října 2024 v Radnicích a na jejíž organizaci se podílí rovněž Ústav pro jazyk český. Vzhledem k blížícímu se 175. výročí založení Spolku radnických ochotníků bude tématem letošního ročníku spolková činnost v 19. století. Vítány...

přečíst
28 května, 2024

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 85, 2024, č. 2) se Tatiana Perevozchikova zabývá českými posesivními zájmeny v infinitivních konstrukcích. Petr Nejedlý zkoumá vztah mezi poezií Václava Hanky a lidovými písněmi. Dick Smakman, Sandy Barasa, Cassie Smith-Christmas a Nathan Albury-Garcés uvažují nad tématem kulturní diverzifikace sociolingvistiky. Petr Kaderka,...

přečíst