> Výsledky 1. veřejné soutěže NAKI III

Výsledky 1. veřejné soutěže NAKI III

V 1. veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na rok 2023 (NAKI III) uspěly dva projekty. První, Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech, povede Martina Ireinová z dialektologického oddělení. Na druhém, nazvaném Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka, se bude podílet tým z ÚJČ vedený Martou Šimečkovou z téhož oddělení. Úspěšným žadatelkám gratulujeme.

Nejnovější aktuality

18 června, 2024

Víte, proč koření vyráběnému z usušených rozemletých papriček obvykle říkáme kajenský/cayenský pepř? Zajímá vás, zda mají výrazy pepř a paprika nějakou souvislost? A jak dlouho je vlastně v češtině používáme? Odpověď najdete v jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy. Na příkladu slov feferonka, chilli...

přečíst
18 června, 2024

Dne 12. 6. uplynulo 100 let od narození PhDr. Igora Němce, DrSc., zakladatele moderní české diachronní lexikologie a lexikografie, dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jeho stále živé dílo si mohou zájemci připomenout mimo jiné prostřednictvím webového portálu Vokabulář webový,...

přečíst
7 června, 2024

Ve dnech 3. a 4. června se v Liberci uskuteční konference Propria a apelativa – aktuální otázky III, na jejíž organizaci se podílí také oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Účastníci ze čtyř zemí na konferenci budou referovat o aktuálním výzkumu v oblasti slovní zásoby a vlastních jmen. Část konference bude možné sledovat online. Bližší...

přečíst
31 května, 2024

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 10 studií, 3 recenze a rozhovor s prof. Rudolfem Šrámkem. Mimo jiné si můžete přečíst příspěvek Martiny Ptáčníkové o toponymii Adršpašsko-teplických skal nebo shrnutí dosavadního výzkumu osobních jmen v Maďarsku, Polsku, Česku a na Slovensku, jehož spoluautorkou je Žaneta Dvořáková. 

přečíst