> Zajímalo by mě, jak správně zapsat zkratku výrazu okay a také zdůvodnění, proč tomu tak je.

Zajímalo by mě, jak správně zapsat zkratku výrazu okay a také zdůvodnění, proč tomu tak je.

Odpověď:

Zatímco české příručky doporučují pro slovo okay grafickou zkratku o. k., případně O. K., anglické slovníky (např. Oxford Dictionary nebo Cambridge Dictionary) zachycují jen podobu iniciálové zkratky OK (pro zajímavost dodejme, že tato zkratka zřejmě vychází z anglického all correct, tento výklad však není zcela jistý). S podobou OK se v současnosti stále častěji setkáváme i v českých textech, připouštěli bychom tak všechny tři uvedené podoby. Ačkoliv se jedná o výraz neformální, ostatním podobám, jako např. ok, O.K. či o.k., bychom se doporučovali raději vyhnout, protože nejsou utvořeny v souladu s obecnými zásadami zkracování v češtině.

 

bm