> Otázka: Lze nazvat kancelář sociální služby, která poskytuje odborné sociální poradenství formou ...

Otázka: Lze nazvat kancelář sociální služby, která poskytuje odborné sociální poradenství formou ambulantní a terénní služby, výrazem ambulance?

Odpověď: