> Jaký je správný zápis SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ? V mapách se objevuje podoba Sídliště Nad Lužnicí.

Jaký je správný zápis SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ? V mapách se objevuje podoba Sídliště Nad Lužnicí.

Odpověď:

Podle platných Pravidel českého pravopisu (od r. 1993) platí pro pravopis oficiálních názvů sídlišť stejná pravidla jako pro psaní názvů obcí. V nich se v bezpředložkových názvech píšou u všech výrazů velká písmena: Hora Svatého Šebestiána, Nové Hrady. Výraz sídliště může, ale nemusí být součást vlastního názvu. V minulosti se velmi často toto jméno kladlo před zeměpisné názvy, aby signalizovalo, že jde o novou obytnou čtvrť, vystavěnou většinou na okraji měst, s charakteristickými znaky (dominantním rysem byly vysoké domy, často panelové), ale součástí těchto názvů nebylo a není (např. sídliště Lužiny, sídliště Lesná, sídliště Jižní Město).

 

Součástí vlastního názvu je slovo sídliště vždy, pokud za ním následuje jméno v 2. pádě, např. Sídliště Svobody, Sídliště Míru, nebo u názvů předložkových. Pro jejich psaní platí zásady shodné se zásadami o psaní předložkových názvů obcí: výraz/y před předložkou se píše/píšou s velkým písmenem, předložka s malým a první slovo po ní s velkým, a to bez ohledu na to, zda jde od původu o jméno vlastní, nebo obecné (např. Ústí nad Labem, Kostelec u Křížků, Svatý Jan pod Skalou, Nové Město pod Smrkem). Podle tohoto pravidla by se tedy mělo psát: Sídliště nad Lužnicí.

 

is