> Jaký je původ slova gauner?

Jaký je původ slova gauner?

Odpověď:

Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka bylo podstatné jméno gauner ‚darebák, lump, podvodník‘ přejato do češtiny z německého Gauner téhož významu. To pochází z argotického slova Joner s významem ‚falešný hráč‘, které má původ asi v jidiš. Tam totiž existuje výraz jowen, jímž se označuje ‚Řek‘. A jak souvisí obyvatelé Řecka s nekalou činností? Řekům totiž byla v minulosti přisuzována zvláštní obratnost při podvádění v kartách.

 

kd