> Jaký je etymologický původ slova doprava? Liší se podle významu, tedy zda označuje ‚řízený pohyb ...

Jaký je etymologický původ slova doprava? Liší se podle významu, tedy zda označuje ‚řízený pohyb dopravních prostředků, přemisťování na větší vzdálenosti‘ nebo ‚na pravou stranu‘? V etymologických slovnících jsem tuto informaci nenašel.

Odpověď: