> Jak se přechýlí slovo Čechoslovák? Mám v disertační práci používat pro občanku Československa výr...

Jak se přechýlí slovo Čechoslovák? Mám v disertační práci používat pro občanku Československa výraz Čechoslovačka, nebo Čechoslovenka?

Odpověď: