> Jak psát názvy stomatologických protetických výrobků, které mají v angličtině označení inlay, onl...

Jak psát názvy stomatologických protetických výrobků, které mají v angličtině označení inlay, onlay a overlay? V Internetové jazykové příručce připouštíte jak původní varianty inlay a onlay, tak počeštěné inlej a onlej. Podoba inlej je zapsána i v zákoně. My počeštěný pravopis bez potíží používáme, váháme však u slova overlay. Nabízí se ovrlej, či dokonce ouvrlej, což je však zřejmě nepřijatelné. Podobou overlej si nejsme jisti, jakkoliv i s ní se v praxi lze setkat. Rádi bychom ke všem třem výrazům přistupovali jednotně. Jak tedy psát o overlayích v textech, kde se užívají varianty inlej a onlej?

Odpověď:

Pokud se v blízkém kontextu užívají pravopisně adaptované podoby analogických označení inlejonlej, pak pro zápis slova overlay přicházejí v úvahu tři možnosti postupu:

  1. Používat neadaptovanou podobu overlay.
  2. Výraz adaptovat plně, a to na ouvrlej.
  3. Výraz adaptovat částečně, tj. vytvořit hybridní podobu overlej.

Tento problém nemá žádné jednoznačně dobré řešení.

Varianta 1 má tu nevýhodu, že neadaptovaný zápis overlay ve společnosti adaptovaných inlej onlej může ve své nejednotnosti působit rušivě a vzbuzovat pochyby, jestli overlay je, nebo není cosi na stejné úrovni jako inlej onlej.

Hlásková, resp. písmenná skladba podob ve variantě 2 může připomínat přídavná jména s nespisovnými koncovkami jako otrlej, nevrlej apod., což je jistě nežádoucí. Navíc ou- na začátku slov je nejspíš inherentně příznakové – srov. ouřada, ouško, ouvej apod.

Proto se nám jako nejvhodnější jeví varianta 3. Vede nás k tomu několik argumentů.

Sekvence písmen lay z angličtiny se kromě názvů inlej onlej pravopisně počešťuje i v dalších případech – píšeme např. i plejboj místo playboy, ale hlavně displej (u něj už se grafická dubleta ani neužívá; jsme si přitom vědomi faktu, že zde jde o rozdílné základy playlay). Zdá se tedy, že kombinace písmen ej nemusí vždy nutně vyvolávat dojem nespisovnosti. Na pravopisné počešťování zde bude mít navíc pozitivní vliv mnoho dalších přejímek se sekvencí ej, např. volejbal nebo trolejbus.

Naopak komponent over- podle našich zjištění pravopisně počešťován nebývá, respektive pouze výjimečně a značně příznakově.

Je možné, že u některých čtenářů by mohla vzbuzovat negativní postoje hybridnost takového zápisu (neadaptované over- a adaptované -lej), podobné kombinace však v češtině nejsou ničím výjimečným (srov. např. showbyznys).

Pokud bude někdo na základě hybridního pravopisu vyslovovat overlej jako [overlej] namísto pravděpodobnějšího [ouvrlej], k nedorozumění pravděpodobně díky kontextu nedojde. Navíc výslovnost anglického komponentu over- graficky jako [over] není nic nového ani nesystémového, viz výrazy typu overal, overlockový steh.

 

vš, od