> Ústavní úkoly
Zobrazit menu

Ústavní úkoly

Teorie a praxe jazykové kultury včetně jazykového poradenství
vedoucí úkolu: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtiny
vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Diachronní lexikografie a textologie
vedoucí úkolu: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

Lexikografie a lexikologie
vedoucí úkolu: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Mluvnice současné češtiny
vedoucí úkolu: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.

Etymologický výzkum českého a slovanského lexika v indoevropském kontextu
vedoucí úkolu: doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc.

Výzkum nespisovných útvarů českého národního jazyka
vedoucí úkolu: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Výzkum vlastních jmen
vedoucí úkolu: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Bibliografie a knihovnické služby
vedoucí úkolu: Mgr. Olga Kubešová Pensdorfová

Studium a výuka jazyků
vedoucí úkolu: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.