Oznámení (tzv. whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing) V Ústavu pro jazyk český AV ČR je zřízen vnitřní oznamovací systém podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Slouží k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v ÚJČ došlo nebo by potenciálně dojít mohlo. Oznámení se přijímají za účelem nápravy protiprávního stavu, příp. za účelem předcházení protiprávnímu stavu. Vnitřní oznamovací systém chrání oznamovatele před případnými odvetnými […]

Zajímavé odkazy

Lingvistická sdružení:  Kruh přátel českého jazyka Pražský lingvistický kroužek Jazykovědné sdružení České republiky Asociace češtinářů EURALEX – European Association for Lexicography International Association for Dialogue AnalysisInternational Association of Teachers of CzechInternational Council of Onomastic Sciences Další odkazy: Český národní korpus Pražský závislostní korpus a další zdroje ÚFAL MFF UK Corpus Linguistics – korpusy a nástroje katedry bohemistiky FF UP […]

Volná místa

ÚJČ v současnosti nenabízí žádná volná místa.

Dokumenty

Plán genderové rovnosti Česká verze Anglická verze Výroční zprávy Výroční zpráva ÚJČ za rok 2022 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2021 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2020 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2019 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2018 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2017 Výroční zpráva ÚJČ za rok 2016 Výroční zpráva ÚJČ za […]

Kontakty pro média

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBAzástupkyně ředitele pro vnější vztahy a popularizacie-mail: pravdova at ujc.cas.cztel.: +420 225 391 426 PhDr. Martin Prošek, Ph.D.ředitele-mail: prosek at ujc.cas.cztel.: +420 257 533 756, +420 225 391 403

Knihovna

Adresa: Valentinská 1 116 46 Praha 1 1. patro tel.: +420 225 391 462, +420 225 391 463 e-mail: knihovna at ujc.cas.cz (výpůjčky, rezervace, prodloužení výpůjček, MVS) Otevírací doba: Pondělí 9:00–15:30 Úterý 9:00–15:30 Středa zavřeno Čtvrtek 9:00–15:30 Pátek 9:00–14:00 Knihovna oddělení vědeckých informací se specializuje na lingvistickou a bohemistickou literaturu, výběrově obsahuje také publikace z příbuzných oborů, např. z literární vědy, historie […]

Dozorčí rada

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří výkon dohledu nad činností a hospodařením ÚJČ; její členové jsou na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Dále dohlíží na […]

Rada ÚJČ

Rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří dbát na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího […]

Vedení

Ředitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. Zástupci ředitele: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.zástupce pro vědeckou činnost, statutární zástupce ředitele PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.zástupkyně pro věci provozní a organizačnívědecká tajemnice PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBAzástupkyně pro vnější vztahy a popularizaci Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.zástupkyně pro zahraniční spolupráci Vedoucí oddělení ředitelství a sekretariát ředitele: Ing. Olga Štefanová

Prostory ÚJČ

Budova Washingtonova 1569/21, Praha 1 Dne 1. 9. 2023 ÚJČ převzal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu Washingtonova 1569/21, Praha 1. Budova byla ústavu poskytnuta bezúplatně ve veřejném zájmu pod podmínkou, že do 6 let ji s podporou Akademie věd ČR rekonstruuje a začne v ní provozovat svou odbornou činnost podle zřizovací […]