> Řešené projekty
Zobrazit menu

Řešené projekty

„Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 24-10628S
Hlavní řešitelka: prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Spoluřešitelka: Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2024–2026

Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech
Ministerstvo kultury – program NAKI III
Anotace
Identifikační kód: DH23P03OVV050
Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doba řešení: 2023–2027

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka
Ministerstvo kultury ČR – program NAKI III
Anotace
Identifikační kód: DH23P03OVV010
Hlavní řešitel: Ing. Martin Karafiát, Ph.D., Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Spoluřešitelé: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR; prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doba řešení: 2023–2027

Tell me how to say it right! (TELMER)
Evropská komise – Program Erasmus+
Anotace
Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378
Hlavní řešitel: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language)
Spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2023–2024

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Registrační číslo: LM2023062
Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Spoluřešitel za ÚJČ: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2023–2026