> Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí

Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí

Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí
Kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018

 
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po
nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie
a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali
a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického
oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z těchto slov
připomíná – a umožňuje tak sledovat, jak silné jsou vazby mezi zanikajícím světem našich
předků a světem současným.
 
Kniha vznikla s podporou projektu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků
v mizejících slovech.