> Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy

Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy

Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy
Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008
Studia etymologica Brunensia 5
Adolf Erhart byl jedním z nejvýznamnějších českých jazykovědců. V knize najdeme kompletní
Erhartovu bibliografii nebo dosud nezveřejněné texty jeho i o něm. Dočteme se o životě vylíčeném na
pozadí pohnutých dějin českých zemí v druhé polovině 20. století, nebo o tom, co si Erhart myslel o
českém vysokém školství. Publikaci doprovází fotografická příloha.
220 s.
 

Obsah knihy

 

Možnost objednání:
zde