> Za života se stane ledacos. Vyprávěnky ze Železnobrodska.

Za života se stane ledacos. Vyprávěnky ze Železnobrodska.

Za života se stane ledacos. Vyprávěnky ze Železnobrodska.
Sebrala a k vydání připravila Jarmila Bachmannová
Liberec, Bor 2008
Knížka nabízí přes sedmdesát příběhů z vyprávění zaznamenaných na severním
Železnobrodsku. Jsou to skutečné životní příběhy lidí, z nichž nejstarší byli narozeni
kolem roku 1890, nejmladší v roce 1980. Vyprávěnky tak pokrývají časový horizont sta let a
dokumentují nejen měnící se život v podkrkonošských vesnicích, ale zároveň i rychlý ústup
tradičního nářečí.
Publikace je doplněna dobovými fotografiemi, její součástí je i CD s autentickými
ukázkami vyprávění příslušníků několika generací.