> Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I: Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik

Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I: Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik

Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I: Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik
Bohumil Vykypěl
Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2021
 
 
Autor putuje dějinami bohemistiky a v prvním díle potkává tři německé slavisty: Paula
Dielse, Johanna Schröpfera a Karla Heinricha Meyera. Líčí jejich příspěvek k bohemistice
a dospívá tak od konkrétních témat, jimiž se zabývali, k obecným otázkám bohemistického
bádání jako dějiny staročeské ortografie a intelektuální kontext její diakritické reformy,
hodnota staročeské literatury a kritéria, jak ji stanovit, nebo napjaté česko-německé vztahy
v moderní době a jejich odraz v historické jazykovědě a literární vědě.