> Vývoj kodifikace české výslovnosti

Vývoj kodifikace české výslovnosti

Vývoj kodifikace české výslovnosti
Veronika Štěpánová
Academia, Praha 2019
 
Monografie se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny. Rozebírá historii českého
ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá prvními snahami o zachycení výslovnostních pravidel,
přípravami kodifikačních příruček v Ústavu pro jazyk český a shrnuje i nejnovější
vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti. Těžiště práce spočívá především
v analýze obsahů významných ortoepických příruček; detailně se soustřeďuje především na ta
výslovnostní pravidla, která se postupně proměňovala nebo jejichž znění je z pohledu současné
výslovnostní normy problematické. Součástí knihy jsou také výsledky fonetických analýz, provedených
zejména v korpusu Monolog.